یافتن محصولات و سرویس ها


CPO02-50MB
فضا : 50 مگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : هفتگی
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک
قیمت 6 ماه - 2,500 تومان
قیمت سالیانه - 2,083 تومان

CPO03-100MB
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : هفتگی
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک
قیمت 6 ماه - 3,500 تومان
قیمت سالیانه - 3,000 تومان

CPO04-200MB
فضا : 200 مگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : هفتگی
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک
قیمت 6 ماه - 5,000 تومان
قیمت سالیانه - 4,250 تومان

CPO05-500MB
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : هفتگی
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک
قیمت 6 ماه - 6,500 تومان
قیمت سالیانه - 5,500 تومان

CPO06-1000MB
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : هفتگی
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک
قیمت 6 ماه - 8,500 تومان
قیمت سالیانه - 7,250 تومان