مرور محصولات و خدمات


ماژول ارسال ایمیل یادآوری تمدید اکانت به مشتری
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار

ماژول اطلاع دادن فروش اکانت به مدیر
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار

ماژول بازیابی اکانت های خریداری شده
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار

ماژول خبرنامه ایمیلی
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار

ماژول ساختن اکانت اتوماتیک IBSNG توسط مشتری
بعد از سفارش مشخصات هاست خود + پنل فریر و پنل IBSNG را برای نصب رایگان تیکت کنید درضمن بعد از نصب این مازول فروشگاه شما فقط مختص فروش اکانت اتوماتیک توسط ibsng می شود
25,000 تومان یکبار

ماژول لیست اکانت‌های پایان یافته برای مدیر
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
30,000 تومان یکبار

ماژول لینک خرید مستقیم
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار

ماژول مبالغ دلخواه و لینک خرید مستقیم
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
15,000 تومان یکبار

ماژول کد تخفیف
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار

کد کردن فایل کانفیگ فرییر امنیتی
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان یکبار