یافتن محصولات و سرویس ها


PCP01-1GB
فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
خدمات : شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول و هک , رفع مشکلات و راهنمایی
قیمت ماهیانه - 22,000 تومان
قیمت 3 ماه - 17,333 تومان
قیمت 6 ماه - 17,000 تومان
قیمت سالیانه - 16,667 تومان

PCP02-2GB
فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
خدمات : شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول و هک , رفع مشکلات و راهنمایی
قیمت ماهیانه - 40,000 تومان
قیمت 3 ماه - 32,000 تومان
قیمت 6 ماه - 32,000 تومان
قیمت سالیانه - 32,000 تومان

PCP03-5GB
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
خدمات : شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول و هک , رفع مشکلات و راهنمایی
قیمت ماهیانه - 90,000 تومان
قیمت 3 ماه - 69,333 تومان
قیمت 6 ماه - 63,333 تومان
قیمت سالیانه - 58,333 تومان

PCP04-10GB
فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
خدمات : شبانه روزی , پشتیبانی نرم افزاری , نصب ماژول و هک , رفع مشکلات و راهنمایی
قیمت ماهیانه - 150,000 تومان
قیمت 3 ماه - 120,000 تومان
قیمت 6 ماه - 116,667 تومان
قیمت سالیانه - 116,667 تومان