یافتن محصولات و سرویس ها


PHCR01-2GB
فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
قیمت ماهیانه - 18,000 تومان
قیمت 3 ماه - 14,333 تومان

PHCR02-5GB
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
قیمت ماهیانه - 40,000 تومان
قیمت 3 ماه - 32,000 تومان

PHCR03-10GB
فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
قیمت ماهیانه - 65,000 تومان
قیمت 3 ماه - 52,000 تومان

PHCR04-20GB
فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
قیمت ماهیانه - 110,000 تومان
قیمت 3 ماه - 88,000 تومان

PHCR05-50GB
فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند : محدود
سایر امکانات : محدود
وب سرور : لایت اسپید
کنترل پنل : سی پنل
بک آپ گیری : روزانه
محل سرور : آلمان
پورت اتصال : 1 گیگابایت
آپ تایم : 99.99%
ضمانت : امنیت بالا , مد سکوریتی , فایروال هوشمند , آنتی هک , آنتی Ddos
قیمت ماهیانه - 225,000 تومان
قیمت 3 ماه - 180,000 تومان