Преглед на услуги


ماژول ارسال ایمیل یادآوری تمدید اکانت به مشتری
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно

ماژول اطلاع دادن فروش اکانت به مدیر
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно

ماژول بازیابی اکانت های خریداری شده
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно

ماژول خبرنامه ایمیلی
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно

ماژول ساختن اکانت اتوماتیک IBSNG توسط مشتری
این مازول فروشگاه شما فقط مختص فروش اکانت اتوماتیک توسط ibsng می شود
25,000 تومان Еднократно

ماژول لیست اکانت‌های پایان یافته برای مدیر
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
30,000 تومان Еднократно

ماژول لینک خرید مستقیم
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно

ماژول مبالغ دلخواه و لینک خرید مستقیم
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
15,000 تومان Еднократно

ماژول کد تخفیف
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно

کد کردن فایل کانفیگ فرییر امنیتی
بعد از سفارش مشخصات هاست خود را برای نصب رایگان تیکت کنید
5,000 تومان Еднократно