نمایندگی هاست لینوکس

Starter

هارد NVMe
تعداد سایت قابل میزبانی 10

Platinum

هارد NVMe
تعداد سایت قابل میزبانی 20

Ultimate

هارد NVMe
تعداد سایت قابل میزبانی 40